Yönetim ve Liderlik Becerileri

Liderlik ve Yönetim

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİ

Bir girişimci olarak iki beceriye de sahipseniz işletmenizin fazla bir şeye ihtiyacı olmayacaktır. 

Ancak, ekiplerinizin yönetimine getireceğiniz adayların, yönetim ve liderlik becerilerine sahip olup olmadığından emin olmalısınız.

Yönetim becerisi ya çalışanda doğal olarak bulunur ya da bu becerinin kazandırılması gerekir. Liderlik daha üst seviyede bir beceridir. Liderlik adayın doğasında ve kumaşında yoksa ne kadar deneyimli olursa olsun hiç bir zaman beklenen performansı yerine koyamayacaktır. Aranan, özlenen, birlikte çalışmayı aruz edilen yönetici veya lider olamayacaktır.

Şirketinizin stratejik planlamasına uygun bir insan kaynakları stratejisi yaratmanız gerekir.

Gelecekte yönetimde sorumluluk alabilecek özelliklere sahip adayları yönetim havuzunda tutmalı ve onları yönetim, liderlik becerileri konularında eğitmelisiniz. Yönetici adaylarına çeşitli liderlik projeleri verip performanslarını önceden gözlemlemelisiniz.

Uzun solukta işletmenizin bayrağını taşıyacak, yüksek aidiyet duygusuna sahip, sorumluluk sahibi, profesyonel çalışma becerilerini kazanmış bir kaynağa kendi kültürünüzde sahip olursanız gelecekten endişe duymazsınız.

Adaylarınız her ne kadar eğitim alsalar da asıl kazanımları sizi gözlemleyerek olacaktır.

Bu nedenle bir işletmenin lideri olarak sizin yönetim becerileriniz, doğru tutum ve özellikler göstermelidir. Söylemlerinizle davranışlarınız arasında ki tutarlılık çalışanlarınız için örnek teşkil edecektir. Nasıl bir baba kendi çocuğuna sigara içmenin zararlarından bahsediyor ama kendi içip yanlış örnek oluyorsa sizin de daha çok söylemleriniz dikkate alınacaktır. 

Gallup Üniversitesi' nin yapmış olduğu son araştırmaya göre dünya üzerindeki büyük şirket sahipleri ve CEO larına şu soru sorulmuş;

"Geleceğin liderleri olacak yönetcilerinizde hangi becerilerin mutlaka olmasını arzu edersiniz?"

Bu araştırmaya katılan 124,000 yöneticinin yaptığı tercihler doğrultusunda istenen beceriler;

 

İLETİŞİM

MOTİVASYON

KOÇLUK

MÜZAKERE

STRES YÖNETİMİ

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

İŞE ALIM VE TUTUNDURMA

STRATEJİK DÜŞÜNME

MÜŞTERİ ODAKLILIK

PERFORMANS YÖNETİMİ

Tüm bu becerilere sahip yönetici adayları yetiştirmeniz hem kurum kültürünüzün devamlılığı açısından hem de çalışanların aidiyet duygusunun pekişmesi yönünden önemli bir fayda getirecektir.

Tüm bu becerileri davranışa dönüştüren bir eğitim programını "Profesyonel Yönetici Akademisi" olarak biz sağlıyoruz.