Neuro Kodlar™ ile Seçme, yerleştirme ve Tutundurma

NEURO KODLAR™ ile Doğru Göreve Doğru Çalışan Seçimi:

Günümüz iş dünyasında bir işletmenin en değerli kıt kaynaklarından bir tanesi insan kaynağıdır. Günümüzde birçok farklı yöntem kullanılarak nitelikli çalışan seçimi en güvenilir şekilde yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak hali hazırda kullanılan seçme ve yerleştirme metotlarının sonuçları ile çalışan devir oranları karşılaştırıldığında önemli farklar görülmektedir.

Bir işletmede hangi model seçme ve yerleştirme modeli kullanılırsa kullanılsın Neuro Kodlar bu seçimin doğrulanmasını ve güvence altına alınmasını sağlar. Neuro Kodlar olası seçme ve yerleştirme hatalarını en aza indirir. Neuro Kodlar adayın sahip olduğu doğal üstünlükleri (strengths) belirlemekte ve ayırt etmekte güvenerek kullanabilecek bir seçme ve yerleştirme aracıdır.

Gallup Üniversitesi (http://www.gallup.com) tarafından yapılan büyük bir araştırma sonucunda Marcus Buckingham ’ın yazdığı “Önce Bütün Kuralları Yıkın” adlı kitabı bir devrim niteliğindedir. Buckingham, personel seçme ve tutundurmada kullanılan yöntemlerin başarısızlığının nedenlerini kitabında bilimsel olarak ortaya koymaktadır.

Personel seçimi konusunda başarılı olmuş firmaların insan kaynakları birimleri, kişinin sahip olduğu güçlü yanları (strengths) tespit edip görevin gerektirdiği güçlü özelliklerle eşleştirerek sıra dışı sonuçlar almaktadırlar. Gallup Üniversitesi’ nin 80 bin yönetici ve 1 milyon çalışan üzerinde yaptığı araştırma da bunun somut bir örneğidir.

Güçlü özellikler içten dışa sırası ile

  1. Neuro Kodlar (talent) yani doğal yetenek
  2. Eğitim ve öğrenimle elde edilmiş teorik bilgi
  3. Sahada kazanılmış pratik bilgi ve  deneyimi
  4. Beceriler, kişinin kendi isteği ile öğrendikleri

den oluşan bir bütünü ifade etmektedir.

Çalışanın Güçlü Özellikleri üzerine kurulacak olan bir işletmenin başarısı sıra dışı olmaktadır.

Çalışan adayının yetkinlik ölçümleri “assesment/değerleme” merkezlerince tespit edilebilmektedir. Teorik ve pratik bilgi ise işe alım yapan firmanın ilgili işbaşı yöneticileri veya işe alım uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Ancak, fark yaratan ve göz ardı edilen esas özellik ise, çalışanın bilinç dışı, farkında olmadan, doğal olarak  ortaya koyduğu inanç, düşünce ve davranış kalıplarıdır. Kısaca Neuro Kodlar diyebiliriz.

Yüksek iş motivasyonu olan, harekete geçmek için uyarılmayı beklemeyen, şirketini kendi şirketi gibi benimsemiş, sadakat duygusu en üst düzeyde olan, şirketindeki sonuçların yüzde 80’nini üretenler Yıldız Çalışanlar dır. Yıldızların başarısının arkasında yatan sır ise, işe alındıkları görevin gerektirdiği Neuro Kodlar’ a doğal olarak sahip olmalarıdır.

Bugüne kadar kullanılan personel seçme ve yerleştirme modelleri başarılı olabilseydi, hiçbir firma işe aldığı çalışanı işten çıkartmak zorunda kalmazdı. İşe alınanlar işten ayrılmayı istemezlerdi. Marcus Buckingham kitabında “işinden ayrılanların % 70’inin aslında şirketinden ayrılmak istemediğini, aslında yöneticisini terk ettiğini” yazıyor. Bu oldukça düşündürücü bir saptama!

Bugün birçok firmanın ortak sorunu, personel devir oranı. Bu önemli sorun, işe alım sürecinden sonra yöneticilerin çalışanlarına liderlik ederken Neuro Kodlar™ ı nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri sayesinde kolayca çözülebiliyor. Her çalışanına özel davranmayı (Neuro Koduna göre davranmak) öğrenmiş yöneticiler hedeflerine çok daha hızlı ve korkusuzca ilerleyebiliyorlar.

Neuro Kodlar™ ile Seçme, Yerleştirme ve Tutundurma Nasıl Çalışıyor?