Satışta NEURO KODLAR™ Nasıl Fark Yaratıyor?

İkna ve müzakare

Satışta NEURO KODLAR™ Nasıl Fark Yaratıyor?

Neuro Kodlar kişinin eğitimle hiçbir zaman öğrenemeyeceği ya da değiştiremeyeceği doğal özellikleri üzerine kurulmuştur. Neuro Kodların akıl, bilgi, deneyim veya alınan öğrenimle doğrudan hiçbir bağlantısı yoktur. İnsanın mizacı, doğası ve özü diye de adlandırabileceğimiz bilinç dışı ile ilgilidir.

Neuro Kodlar 5 bölüme dağılmaktadır;

  1. Algılama: Müşteri çevresindeki hizmet ve ürünü nasıl algılıyor?
  2. Düşünme: Müşteri sunulan bilgiyi nasıl değerlendirip karar veriyor?
  3. Motivasyon: Müşteri yapması istenen davranış için nasıl tetikleniyor?
  4. Eylem: Müşteri satın almayı aklında nasıl organize ediyor?
  5. Etkileşim: Müşteri satış danışmanı ile nasıl etkileşiyor?

 Neuro Kodlar ı iyi veya kötü olarak sınıflamak doğru değildir. Bunlar doğal seçimlerdir. Tamamı bilinçdışı tarafından yönetilir. Bu sağ veya sol eli kullanmaya benzer.

Neuro Kodlar dünyanın neresine giderseniz gidin her insanda görülen ve doğal olan bir işlevdir. Her insanın Neuro Kodları kendine özgüdür. Müşterinin Neuro Kodlarını bir kez deşifre ederseniz, müşteriye Neuro Kodlarına uygun olarak davranırsanız, istediğiniz her şeyi kendisine satabilirsiniz. Satışta Hypnotic Dil kullanımı müşterinin Neuro Kodlar ına uygun konuşmayı yapabilmek anlamına gelir.

Müşteriye doğru soruların sorulmasına ve müşteriden gelen  cevabın İçeriğinden  çok kurgusunun  çözülebilmesine dayanır. Cevaptaki kurguyu okumak Neuro Kodlar eğitimi ile mümkün olabilmektedir.

Bu tekniği öğrenen ve etkin kullanan satış danışmanları satışlarını çok çabuk 2-3 katına çıkarabilirler. Neuro Kodları öğrenmek için deneyimli bir satış danışmanı olmak gerekir.

Neuro Kodlar ile İkna ve Müzakare Eğitimine katılmak ister misiniz?