Neuro Kodlar™ ile Seçme, Yerleştirme ve Tutundurma Nasıl Çalışıyor?

Seçme Yerleştirmede NEURO KODLAR™ Nasıl Çalışıyor?

Neuro kodlarımız hiçbir zaman eğitimle öğrenemeyeceğimiz ya da değiştiremeyeceğimiz özelliklerimizdir. Neuro Kodlar‘ın akıl, bilgi, deneyim veya alınan öğrenimle hiçbir bağlantısı yoktur. İnsanın doğası ve hamuru, kumaşı diye de adlandırabileceğimiz bilinç dışı ile ilgilidir.

Neuro Kodları 5 bölüme dağılmaktadır;

  1. Algılama: Çalışan çevresinde neyi öncelikle algılıyor?
  2. Düşünme: Çalışan algıladığı bilgiyi nasıl değerlendirip karar veriyor?
  3. Motivasyon: Çalışan işini yapmak için nasıl harekete geçiyor?
  4. Eylem: Çalışan işini nasıl yapıyor?
  5. Etkileşim: Çalışan diğer çevresi ile nasıl etkileşiyor?

Herhangi bir görevde her zaman en iyi performansta olan 10 kişi incelendiğinde 9’unun da aynı Neuro Kodlar ’a sahip olduklarını görülmektedir. Bu durum tüm iş ve görevler için aynıdır. Genel müdürden sekretere, dağıtım elemanından bölüm direktörüne, müşteri temsilcisinden makam şoförüne kadar.

Aynı kurum kültüründe bir görevde en iyi olanların onda dokuzu aynı Neuro Kodlar ’a sahiptirler.

Neuro Kodlar yöntemi ile analiz edilen her görevin kendine özgü 5-7 neuro kod vardır. Buna “En iyi Performans Profili” denir. “En iyi Performans Profili” üzerinden seçme ve yerleştirme yapmak insan kaynakları uzmanını ve yöneticiyi doğru adaya götürür. Yanlış bir seçim yapılmasını önler.

Algılama, Düşünme, Motivasyon, Eylem ve Etkileşim neuro kodlarına uygun çalışan bulunduğunda, söz konusu görevde %100 verim ve etkinlikle çalışacak “En iyi Performans” ı doğal olarak ortaya koyacak çalışan işe alınmış olur.

Bu çalışanı bulmak için ilk yapılması gereken iş, o görevin gerektirdiği Neuro Kodlar’ ı tespit etmektir.  Ardından, işe alım sırasında adaylara sözlü sorular sorarak istenen kalıba uygun olup olmadığını belirlemektir. Doğal olarak her görev için sorulacak sorular da fark gösterecektir.

Neuro Kodları bilmek seçim yapacak olan yönetici veya uzmana çalışan araştırma ve değerlendirme sırasında kolaylık sağlarken, işe alım sırasında ne arandığı konusunda güvenilir bir rehber olmaktadır. Daha da önemlisi zaman kazandırmaktadır. Hata yapma riskini ortadan kaldırmaktadır. Özellikle iş görüşmesi için açılan davet telefonu sırasında sorulacak birkaç belirleyici Neuro Kod sorusu ile adayın göreve uygun Neuro Kodlara sahip olup olmadığını anlamak mümkün olmaktadır. Bu sayede şirket yanlış adayları davet etmeyerek zaman, emek ve para tasarrufu yapmış olur.

Neuro Kodlar  ile Seçme, yerleştirme ve tutundurma eğitimine katılmak ister misiniz?