Neuro Code Academy™

İş Dünyasında Başarının Tek Anahtarı Neuro Codes™

Neuro Codes™ öğrenerek daha yüksek bir İşletme başarısı elde etmek mümkün.

Neuro Codes™ ile Seçme ve Yerleştirme

Neuro Codes™ ile İkna ve Müzakere

Neuro Codes™ ile Yönetim Becerileri

Bir işletme için en değerli kaynak insan kaynağıdır. Günümüzde nitelikli çalışan seçimi en güvenilir şekilde yapılmaya çalışılsa da yapılan seçme ve yerleştirme sonuçları ile çalışan devir oranlarına bakıldığında önemli sorunlar görülmektedir.

3-4 yıl deneyimi olan uzman satış danışmanının kullanabileceği, Neuro Code ile geliştirilmiş bir satış tekniğidir. Müşterinin Neuro Kodlar™ 'ına uygun davranarak istenen sonucun alınmasını sağlar. İkna ve Müzakerede verimli şekilde kullanılır.

Gallup Üniversitesi’nin uzun bir süredir 1 milyon çalışan ve 80 bin yönetici üzerinde yapmış olduğu araştırma, Sıra Dışı Yöneticilerin çalışanlarının “Güçlü Özellikleri” ni belirleyen Neuro Kodlar™ ını çok iyi yönettiklerini göstermektedir.

Neuro Codes™ Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

Tüm Sorularınızın Yanıtlarını Bulmak İsterseniz Hepsi Aşağıda.

Neuro Kodlar™ asıl adı ile People Pattern Power™ (P3) Uluslararası Tipolojik Araştırmalar Enstitüsü’nün yıllardır yaptığı araştırmalar ve uygulamalar sonucunda geliştirilmiş ileri bir kişilik envanteri metodudur.

Ph. D. Wyatt Woodsmall ve Marilyne Woodsmall imzasını taşıyan P3 en son inanç teorileri, insan tipoloji analizleri, yapay zekâ, neuro bilim, hızlı öğrenme gibi çeşitli bilgilerin bir sentezdir.

Neuro Kodların % 40’si genetik özelliklerden ve % 60’si de kişinin yetiştiği çevre şartlarına verdiği doğal tepkilerle oluşur. Kullanılmasında bilincin, bilginin ve eğitimin doğrudan bir etkisi yoktur. Tamamen doğal yetenekler (talent) diyebileceğimiz inanç, düşünce ve davranış kalıplarıdır.

Günümüzün bilgisayar teknolojisinin elverdiği beyin araştırmaları sonucunda, huy kalıplarını şekillendiren özelliğin, beyin hücrelerinin birbirleri arasında gerçekleştirdiği enerji akımıyla oluşan bilgi yolları veya otobanları diyebileceğimiz beyin hücrelerinin oluşturduğu bağlantı zincirlerine dayanmaktadır. Bu bağlantılı beyin hücresi zincirlerinin düşünce ve davranış kalıplarını oluşturduğu düşünülmektedir.

Saniyede 4-5 milyon uyarıya maruz kalan insan beyni bunun ancak %15 ‘ini bilinçli olarak yönetebilmektedir. Geriye kalan uyarıların %85 ise bilinç dışında genelleme, çarpıtma ve yok sayma filtrelerinden geçerek depolanmaktadır. Beyin hücreleri, bu kapsama alanı dışında kalan uyarıları depolarken belli zincir bağlantı yollarını kullanmaktadır. Bu istem dışı, doğal tercihlerle kullanılan yollar ise Neuro Kodların şekillenmesine neden olmaktadır.

 

Dr. Woodsmall ileri davranış ve öğrenme teknolojileri kullanılarak kurumsal ve bireysel performans ve verimliliği artırmaya yönelik bir danışmanlık ve eğitim kuruluşu olan Advanced Behavioral  Modeling  Şirketinin yönetim kurulu başkanıdır. Yirmi beş yılı aşkın bir süre federal devlet hizmeti ve bağımsız danışmanlık yapan Dr. Woodsmall federal devlet, hizmet ve spor sektörleri ile bilimsel çevrelere kültür biçimlendirme ve özel davranış teknolojileri kullanılarak davranışların öngörülmesi ve değiştirilmesi konularını vurgulayan eğitim ve yönetim danışmanlığı sağlamıştır.

Dr. Woodsmall ayrıca karakter analizine yönelik araştırmalarda uzmanlaşmış olan Uluslar arası Tipolojik Araştırmalar Enstitüsünün yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. İnsan farklılıkları ile performans arasındaki bağlantı ve kültür biçimlendirmenin yüksek performanslı kuruluşlar yaratmadaki etkisini özellikle vurgulayan çalışmalar yapmıştır. Dr. Woodsmall federal hükümet, özel sektör ve spor sektörü için çeşitli projelerde çalıştığı dönemde davranış modelleme teknolojisinin yaratım ve uygulamalarına öncülük etmiştir.

Dr. Woodsmall, Nöro-Linguistik Programlama alanında Uzman Eğitmen ve Uzman Modelleyici sertifikalarına sahiptir. Uluslararası Nöro-Linguistik Programlama Derneğinin yönetim kurulu üyesi ve eski başkanıdır. Uluslararası Nöro-Linguistik Programlama Eğitmenleri Derneği’nin kurucularından biri ve Yönetim Kurulu üyesidir. Nöro-Linguistik Programlama ve Doruk Performans konusunda dünyanın önde gelen uzmanları arasında yer alır. On yılı aşkın bir süredir her sene NLP Eğitmen kursu düzenlemektedir. Dünya’nın beş kıtasında yirmiyi aşkın ülkede öğrencileri vardır ve “Eğitimcilerin Eğitmeni” olarak tanınır.

Dr. Woodsmall, Columbia Üniversitesi’nde Felsefe Doktorası ve Yüksek Lisans yapmıştır. Virginia Üniversitesi’nde Teoloji Semineri uzmanlığı almış ve Fizik Bölümünden mezun olmuştur.

Dr. Woodsmall, Davranış Kalıplarının Gücü, Kaybolan Değerlerimiz, Zihinsel Rehberlik, Zaman Çizgisi Terapisi ve Kişiliğin Temeli adlı kitapların ortak yazarlarındandır. İleri Davranış ModellemesiSM, İleri Öğrenme TeknolojisiSM ve NLP üzerine bugüne kadar altı inceleme ve elliden fazla makale yayınlamıştır.

Phd. Dr. Wyatt Woodsmall

Uluslararası Tipolojik Araştırmalar Enstitüsü

ENSTİTÜ: Uluslararası Tipolojik Araştırmalar Enstitüsü (IRIFHTS) insan farklılıkları üzerine çalışmalar yapan bir kurumdur. Enstitünün başkanları Marilyne Woodsmall ve Wyatt Woodsmall uzun yıllardır çeşitli bağlamlarda insan davranışlarının farklı yönlerinin anlaşılması ve bunlardan yararlanılmasına yönelik karakter analizleri üzerine çok çeşitli araştırma ve uygulamalar yönetmişlerdir. Woodsmall’ ların çalışmalarını farklı kılan özellik, Huy ve insan davranışlarını anlamanın tek yöntemi olarak belirli bir modeli kullanmak yerine çeşitli tipolojilerden sentez oluşturma ve modeller arasındaki ilişkileri kavrama yeteneğidir. Hiçbir tipoloji tek başına bütün davranışları açıklamaya yeterli olmaz. IRIFHTS insan davranışlarını anlamak için zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal öğeleri birleştiren dengeli bir modelin incelenmesini vurgulamaktadır. Farklı öğeler, bağlamsallığı göz önünde bulunduran yeni ve güçlü bir biçim içerisinde sentez yapılır. IRIFHTS yaklaşımını sistem kuramına ve şu anlayışa dayandırmaktadır: Performansı artırmanın yolu daha iyi parçalar yaratmak değil, parçaların birbiriyle ilişkilerini optimum düzeye çıkarmaktan geçer.

ARAŞTIRMA: Marliyne Woodsmall ve Wyatt Woodsmall mevcut diğer bütün modellerden çok daha geniş kapsamlı ve kendilerine has sentezci bir yaklaşım kullanmaktadır. IRIFHTS çalışmaları içerisinde pek çok tipolojiyi bir araya getirip bütünleştirmişlerdir. Psikolojik ve eğitimsel tipolojilerini birleştirdikleri bilim adamları şunlardır: Hipokrat, Jung, Freud, Adler, Erikson, Loevinger, Kohlberg, Horney, Montessori, Piaget, Assagioli, Bateson, Satir, Sheldon, Arieti, Grof, Fromm, Cialdini, W.Lowen, A.Lowen, Maslov, Graves, McClelland, Kolb, Colby, Sullivan ve Wilber. Çalışmalarında ayrıca kabala, çakralar, vijnanalar, kosalar, gunalar, skandalar, Zodyak, Çin öğeleri, I Ching gibi ruhsal modellerin yanı sıra Gurdjieff, Mouravieff, Case, Fortune, Aurobindo, Da free, John, Castaneda, Sun Bear, Lin Yun ve Ichazo gibi ruhsal öğretmenlerden yararlanılmıştır. Tipolojilerin henüz kabul görmediği seksenli yılların başlarından beri Enneagram ve Myers Briggs’i kullanmaktadırlar.